Svatba v Chorvatsku

Z důvodu stále se opakujících dotazů vznikl tento článek.

 

Pokud chcete mít svatbu v Chorvatsku, máte prakticky dvě možnosti.

1. Obrátit se na některou z agentur,

která Vám svatbu zorganizuje a provede Vás celým procesem.
Výhodou tohoto řešení je, že Vám na svatbu postačí pravděpodobně jedna cesta do Chorvatska v termínu obřadu. Můžete si vybrat svatbu civilní či církevní a odpadnou Vám starosti s vyřizováním záležitostí kolem organizace obřadu.
Cena za služby těchto agentur je od 1200 EUR

2. Zařídit si svatbu v Chorvatsku sám, civilním sňatkem se budeme zabývat níže.

Výhodou tohoto řešení je, že nebudete platit za služby agentuře a získáte nové zkušenosti. Pravděpodobně budete do Chorvatska absolvovat dvě cesty.
Předem upozorňuji na to, že tento článek vychází z vlastní zkušenosti a týká se výhradně matriky v Zadaru, na jiných matrikách může být postup mírně odlišný.


Čím začít?

Za prvé je nutné mít potřebné dokumenty pro nevěstu i ženicha:

- Rodné listy ve formátu A4 - nesmí být starší než 3 měsíce před navštívením matriky v Chorvatsku, vystaví Vám matrika v místě Vašeho narození.
- Rozsudek o rozvodu, v případě že byl již nějaký sňatek uzavřen.
- Vysvědčení o právní způsobilosti o uzavření manželství - nesmí být starší než 3 měsíce před navštívením matriky v Chorvatsku, vydá Vám matrika v místě Vašeho trvalého pobytu.
- Každý musí mít dva platné doklady totožnosti (pas + OP, nebo pas + ŘP, apod.)

Za druhé je potřeba udělat ověřené kopie těchto dokumentů:

- Rodné listy
- Rozsudky o rozvodu - jsouli k dispozici
Ověřené kopie dokumentů (vidimace) provádí krajské nebo obecní úřady obce s rozšířenou působností, není třeba tzv. apostila.

Za třetí je potřeba nechat přeložit do chorvatského jazyka, soudním překladatelem tyto dokumenty:

- Ověřené kopie rodných listů
- Ověřené kopie rozsudků o rozvodu - jsouli k dispozici
- Originál vysvědčení o právní způsobilosti o uzavření manželství


Pokud máte všechny výše uvedené body splněné můžete pokračovat v zařizování obřadu.

- Za prvé je potřeba zajistit soudního překladatele (sudski tumač) chorvatsko - český jazyk, s kterým se dostavíte v dopoledních hodinách na chorvatskou matriku, za účelem sepsání žádosti o uzavření sňatku.
- Tato žádost musí být oběma snoubenci před chorvatským matričním úředníkem podepsána.
- Soudní tlumočník předloží své oprávnění o tom, že je soudní tlumočník.
- Musíte sdělit matričnímu úřadu jméno a adresu svědků, pokud nebudou mít chorvatské občanství, je nutné předložit jejich pas.
- O sňatek je nutné požádat na příslušné matrice 30-45 dní před termínem obřadu.
- Požádat musí oba snoubenci osobně. Sdělíte také příjmení, které budete používat (zejména zda bude nevěsta používat koncovku ...ová, či ne). Dokumenty, které jsme již připravili výše, máme samozřejmě s sebou (doporučuji pro jistotu vzít i české originály rodných listů, případně rozsudku o rozvodu).
- Současně s žádostí si na matrice domluvíte termín obřadu (datum a čas) a místo konání obřadu. Je možné volit mezi obřadem v zadarské oddací síňi, nebo sňatkem v místě vámi vybraném (jachta, molo apod, poplatky chorvatské matrice se za obřady mimo oddací síň stanovují jiným způsobem než je uvedeno níže).


Pokud jste došli až sem, máte už téměř vyhráno.

- Na den obřadu je nutné se dostavit kromě svědků také se soudním překladatelem (sudski tumač) chorvatsko - český jazyk, který celý obřad tlumočí do českého jazyka.
- Soudní tlumočník předloží své oprávnění o tom, že je soudní tlumočník.
- Ihned po skončení obřadu Vám oddávající vydá chorvatský oddací list. V ČR si udělejte jeho ověřenou kopii, kterou necháte přeložit soudním překladatelem do češtiny.
- Vyplníte žádost o zápis uzavření manželství, kterou zašlete spolu s ověřenou kopii a překladem na Zvláštní matriku Brno, kde Vám vystaví na základě těchto dokumentů český oddací list. Originál chorvatského oddacího listu Vám tak zůstane na památku.


Tímto je celý proces dokončen a Váš sňatek je právoplatně uzavřen.

 

Dovolím si přidat pár poznámek:

Na matriku pány v "kraťasech" nepustí (nesmí být vidět kolena), u dam krátká sukně nevadí.

Můžete požádat Vašeho soudního tlumočníka, aby na matrice termín schůzky předjednal, vyhnete se tak překvapení matrikářky (bude se moci na Vás připravit).

Pokud budete mít štěstí a domluvíte se s matrikářem v chorvatsku, lze termín obřadu dohodnout i dříve než je zákonných 30 - 45 dní. Matrikář může povolit termín dříve, pokud to uzná za vhodné a okolnosti to dovolují. Tímto můžete svojí svatbu stihnout teoreticky i v jedné dovolené.

Poplatek chorvatské matrice se platí na poště (matrika Vám vystaví složenku), což Vám pravděpodobně způsobí problém s číslem OIB, které nebudete mít. Vyřešili jsme to k naší spokojenosti tak, že jsme požádali matrikářku aby úhradu provedla ona (samozřejmě jsme jí potřebnou sumu předali).

K obřadu jsou samozřejmě potřeba krom svatební kytice také prstýnky. Výzdobu aut, a veškeré květiny nám zařídila naše milá domácí, Dinka, za což jí patří velké díky.


Kolik Vás to bude stát?

Orientační ceny jednotlivých úkonů:

- Ověřená kopie dokumentu, 1 strana A4 v ČR: 30,-Kč
- Předklad do chorvatštiny soudním překladatelem, 1 strana A4: 400-600,-Kč
- Vysvědčení o právní způsobilosti: zdarma
- Vystavení rodného listu: 100,-Kč
- Soudní tlumočník do chorvatského jazyka: orientačně 200,-KN/hod + dopravní náklady + čas na cestě
- Poplatek na chorvatské matrice: celkem - 305,-KN

 

Soudní tlumočníci (http://www.sudacka-mreza.hr/tumaci.aspx )

Matrika Zadar ( http://www.udu-zz.hr/sopcauprava.htm )

Zvláštní matrika Brno ( http://www.stred.brno.cz/file/6216/)


Více informací Vám bohužel nemůžeme poskytnout, vpřípadě potřeby použijte google.com


Výše uvedený článek nemá být přesným návodem, popisuje stav a vlastní zkušenost v roce 2013. Na informace v tomto článku nelze pohlížet jako závazné a natož vymahatelné.

Svatba 20.7.2013, Zadar, Monika+Pepa

Zveřejněno 2/2015


Kontakt

Apartmány Sveti Petar na Moru
Sveti Petar na Moru 168, 23207 Sveti Filip i Jakov
+385 917 528 079