Ceny a obsazenost 2022

    Obsazenost:      Předrezervováno         Obsazeno      

 

Datum

2022

A1

2 osoby

A2

4 osoby

B1

2 osoby

B2

4 osob

B3

4 osob

B4

4 osoby

   11.5 30€         30€         30€         30€ x     30€         30€        
   12.5 30€   30€    30€    30€  30€    30€   
   13.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   14.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
 neděle  15.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   16.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   17.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   18.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   19.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   20.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   21.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
neděle  22.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   23.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   24.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   25.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   26.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   27.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   28.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
neděle  29.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   30.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
   31.5 30€    30€    30€    30€  30€    30€   
  1.6  35€    50€    45€    50€  55€    45€   
  2.6  35€    50€    45€    50€  55€    45€   
  3.6  35€    50€    45€    50€  55€    45€   
  4.6  35€    50€    45€    50€  55€    45€   
neděle 5.6  35€   50€    45€    50€  55€    45€   
  6.6  35€   50€    45€    50€  55€    45€   
  7.6  35€    50€    45€    50€  55€    45€   
  8.6  35€ din  50€    45€    50€  55€    45€   
  9.6  35€ din 50€    45€    50€  55€    45€   
  10.6  35€ din  50€   45€    50€  55€    45€   
  11.6  35€ din  50€    45€    50€  55€    45€   
 neděle 12.6  35€ din  50€    45€    50€  55€    45€   
  13.6  35€ din  50€    45€    50€  55€    45€   
  14.6  35€ din  50€    45€    50€  55€    45€   
  15.6  35€  din 50€    45€    50€  55€    45€   
  16.6  35€   50€    45€    50€  55€    45€   
  17.6  35€   50€    45€    50€  55€    45€   
  18.6  35€   50€    45€    50€  55€  x 45€   x
neděle 19.6  35€   50€    45€    50€  55€   x 45€   x
  20.6  35€   50€    45€    50€  55€   x 45€   x
  21.6  35€   50€    45€    50€  55€   x 45€  x
  22.6  35€   50€    45€    50€  55€   x 45€  x
  23.6  35€   50€    45€    50€  55€   x 45€  x
  24.6  35€   50€  45€    50€  55€   x 45€ 
  25.6  35€   50€  45€    50€  55€   x 45€  x
 neděle 26.6  35€   50€  45€    50€  55€    45€ 
  27.6  35€ 50€  45€    50€  55€    45€ 
  28.6  35€ 50€  45€    50€  55€    45€ 
  29.6  35€ 50€  45€    50€  55€    45€ 
  30.6  35€ 50€  45€    50€  55€    45€ 
  1.7  35€ 50€ 45€    60€  55€   45€ 
  2.7  35€  50€  45€    60€  55€    45€ 
neděle 3.7  35€  50€    45€    60€  55€    45€ 
  4.7  35€  d 50€   45€  din 60€  55€    45€  din
  5.7  35€  d 50€    45€  din  60€  55€    45€  din
  6.7  35€  d 50€    45€  din  60€  55€   d 45€  din
  7.7  35€  d 50€  din 45€  din 60€  55€   d 45€  din
  8.7  35€  d 50€  din 45€  din 60€  55€   d 45€  din
  9.7  35€  d 50€  din 45€  din 60€  55€   d 45€  din
 neděle 10.7  50€  d 65€  din 60€  din 65€  70€   d 60€  din
  11.7  50€  d 65€  din 60€  din 70€  70€   d 60€  din/d
  12.7  50€  65€  din 60€  70€  70€   d 60€ 
  13.7  50€  65€  din 60€  70€  70€   d 60€ 
  14.7  50€  65€  din 60€  70€  70€   d 60€ 
  15.7  50€  65€  din 60€  70€  70€   d 60€ 
  16.7  50€  65€  din 60€  70€  70€   d 60€ 
neděle 17.7  50€  65€  din 60€  70€  70€   d 60€ 
  18.7  50€    65€    60€    70€  70€   d 60€ 
  19.7  50€    65€    60€    70€  70€   d 60€ 
  20.7  50€    65€    60€    70€  70€   d 60€ 
  21.7  50€    65€    60€  70€  70€   d 60€   d/d
  22.7  50€    65€    60€  70€  70€   d 60€   d
  23.7  50€    65€    60€  70€  70€   d 60€   d
 neděle 24.7  50€   d 65€   d 60€  70€  70€   d 60€   d
  25.7  70€   d 85€   d 80€  90€  90€   d 80€   d
  26.7  70€   d 85€   d 80€  90€  90€   d 80€   d
  27.7  70€   d 85€   d 80€  d 90€  90€   d 80€   d
  28.7  70€   d 85€   d 80€  d /d 90€  90€   d 80€   d/d
  29.7  70€   d 85€   d 80€  din  90€  90€  din  80€  d
  30.7  70€   d 85€   d 80€  din  90€  90€  din  80€ 
neděle 31.7  70€   d 85€   d 80€  din  90€  90€  din  80€ 
  1.8  70€   d 85€   d 80€  din  90€  90€  din  80€ 
  2.8  70€   d 85€   d 80€  din  90€  90€  din  80€ 
  3.8  70€   d 85€   d 80€  din  90€  90€  din 80€ 
  4.8  70€   d 85€   d 80€  din  90€  90€  din  80€ 
  5.8  70€   d 85€   d 80€  din  90€  90€  din  80€ 
  6.8  70€  din  85€  din  80€  din  90€  90€  din  80€ 
neděle 7.8  70€  85€  80€  90€  90€  din  80€ 
  8.8  70€  85€  80€  90€  90€    80€   
  9.8  70€  85€  80€  90€  90€  80€ 
  10.8  70€  85€  80€  90€  90€  80€ 
  11.8  70€  85€  80€   d 90€  90€  80€ 
  12.8  70€  85€  80€   d 90€  90€  80€ 
  13.8  70€  85€  80€  90€  90€  80€ 
 neděle 14.8  70€  85€  80€   d 90€  90€  80€ 
  15.8  70€  85€  80€   d 90€  90€  80€ 
  16.8  70€  85€  80€  90€  90€  80€ 
  17.8  70€  d 85€  80€   d 90€  90€  80€ 
  18.8  70€    85€    80€   d 90€  90€  80€ 
  19.8  70€    85€    80€   d 90€  90€  80€ 
  20.8  70€    85€    80€    90€  90€  80€ 
 neděle 21.8  70€    85€    80€    90€  90€  80€ 
  22.8  70€    85€    80€    90€  90€  80€ 
  23.8  70€    85€    80€    90€  90€  d 80€ 
  24.8  70€    85€    80€    90€  90€  80€   
  25.8  70€    85€    80€    90€  90€    80€   
  26.8  50€    65€    60€    70€  70€    60€   
  27.8  50€    65€    60€    70€  70€    60€   
neděle 28.8  50€    65€    60€    70€  70€    60€   
  29.8  50€    65€    60€    70€  70€    60€ 
  30.8  50€    65€    60€    70€  70€    60€   
  31.8  50€    65€    60€    70€  70€    60€   
  1.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
  2.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
  3.9  30€  44€  40€    50€  50€  40€   
 neděle 4.9  30€  44€  40€    50€  50€  40€   
  5.9  30€  44€  40€    50€  50€  40€   
  6.9  30€  44€  40€    50€  50€  40€   
  7.9  30€  44€  40€    50€  50€  40€   
  8.9  30€  44€  40€    50€  50€  40€   
  9.9  30€  44€  40€    50€  50€  40€   
  10.9  30€  44€  40€    50€  50€  40€   
 neděle 11.9  30€    44€    40€    50€  50€  40€   
  12.9  30€    44€    40€    50€  50€  40€   
  13.9  30€    44€    40€    50€  50€  40€   
  14.9  30€    44€    40€    50€  50€  40€   
  15.9  30€    44€    40€    50€  50€  40€   
  16.9  30€    44€    40€    50€  50€  40€   
  17.9  30€    44€    40€    50€  50€  40€   
neděle 18.9  30€    44€    40€    50€  50€  40€   
  19.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
  20.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
  21.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
  22.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
  23.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
  24.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
 neděle 25.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
  26.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
  27.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
  28.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
  29.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   
  30.9  30€    44€    40€    50€  50€    40€   

didinndindin


Kontakt

Apartmány Sveti Petar na Moru
Sveti Petar na Moru 168, 23207 Sveti Filip i Jakov
+385 917 528 079